Naast het beheren van particulier belegd vastgoed leert onze ervaring ons dat het ook voor Verenigingen van Eigenaren bijzonder prettig is als het beheer en bestuur van de Vereniging uitbesteed kan worden aan een professionele partij die zich dagelijks met deze werkzaamheden bezighoudt.

Hieronder geven we in het kort weer wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk op hoofdonderdelen. Wilt u specifiek voor uw complex een offerte, dan krijgt u er een op maat. Uw wensen brengen wij dan in kaart. Gaat u akkoord dan ontvangt u een contract.

De dienstverlening van Van Amstel Nederveen bestaat dan onder andere uit:

Financiële diensten:

 • Opstellen financieel verslag (balans, kostenoverzicht, overzicht reservefonds,concept begroting).
 • Incasseren maandelijkse bijdrage, op basis van incassocontract voor automatische betaling. Uitleg financiën t.b.v. de kascommissie.
 • Betaling van nota's. Het bewaken en signaleren van optredende
 • betalingsachterstanden en indien nodig het nemen van maatregelingen, eventueel in overleg met het bestuur.
 • Het verzorgen van de correspondentie m.b.t. de financiële diensten.
 • Het tussentijds maken van afrekeningen van de servicekosten van individuele leden t.b.v. de notaris, in geval er sprake is van (ver)koop van een appartementsrecht.
 • Toezenden van de begroting van het lopende jaar en de jaarstukken over het afgesloten boekjaar van de vereniging aan de nieuwe leden.

Administratieve diensten:

 • Het uitschrijven van de algemene ledenvergadering in overleg met het bestuur.
 • Het opstellen van de agenda van de algemene ledenvergadering en de verzending hiervan incl. bijbehorende stukken) aan alle eigenaren.
 • Het bijwonen van de algemene ledenvergadering door 1 financieel- en 1 technisch deskundig persoon.
 • Het bijwonen van 1 bestuursvergadering ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering door deskundigen.
 • Het archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de vereniging.
 • Notuleren van de algemene ledenvergadering en het toezenden aan alle eigenaren binnen 4 weken.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie.

Technische diensten

 • Het opstellen van een technische jaarbegroting.
 • Het uitvoeren van inspecties.
 • Het regelen van de uitvoering van het onderhoud voor het dagelijks onderhoud.
 • Het uitbrengen van advies aan het bestuur m.b.t. de keuze van de aannemer voor het onderhoud. De aannemers dienen een gecertificeerde bevoegdheid te bezitten voor het uitvoeren van hun taken.
 • 24-uurs storingsdienst.
 • Het verzorgen van de correspondentie m.b.t. de technische diensten.
 • Het aanvragen van offertes t.b.v. het onderhoud.
 • Het geven van de opdrachten aan de aannemers (na goedkeuring van het bestuur).
 • Uitvoeren van de directie en toezicht op het werk van de aannemers.
 • Het informeren van de appartementseigenaren over bijv.: wanneer werkzaamheden starten, wie het werk uitvoert en wie toezicht houdt op het werk.

Overige diensten

Schoonmaak
Het aanvragen van offertes en controle cq coördinatie van de schoonmaakdiensten.

Verzekeringen
Het aanvragen van offertes en beheren van de verzekeringsportefeuille